Writings

PEER REVIEWED:

Ahvenniemi, R.S.: “Musical Compositions and Fractures. Leaving Traces in Material, Technique, and Thought”. In: The Nordic Journal of Aesthetics, Vol. 31, No. 63, 2022, pp. 44-63.
https://tidsskrift.dk/nja/issue/view/9723

Ahvenniemi, R.S.: “Three Modes of Estrangement. Musical Explorations of the Modern Manifestation of the Free Self”. In: Musiikki, 02/2022, vol. 52, pp. 43-68.
https://musiikki.journal.fi/issue/view/8527/1543

Ahvenniemi, R.S.: “Overcoming the ‘Male Gaze’ of Music. Towards Renewed Compositional Strategies”. In: The Routledge Handbook of Women’s Work in Music. Routledge, 2021
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Womens-Work-in-Music/Mathias/p/book/9780367192099

Ahvenniemi, R.S.: Musical Composition as Lingering Reflection. Exploring the Critical Potential of Music. Helsinki: Unigrafia, 2021
https://www.academia.edu/79998734/MUSICAL_COMPOSITION_AS_LINGERING_REFLECTION_EXPLORING_THE_CRITICAL_POTENTIAL_OF_MUSIC

Ahvenniemi, R.S.: “Composition of Vocal Music. Against Primacy of Content”. In Studia Musicologica Norvegica, 46-1, 2020, pp. 9-24.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-2960-2020-01-03

Ahvenniemi, R.S.: “Composition in Essay Form. In Memory of Morten Eide Pedersen”. In: Studia Musicologica Norvegica, 1-2015, pp. 127-141
https://www.idunn.no/doi/10.18261/ISSN1504-2960-2015-01-08

Ahvenniemi, R.S.: “Sannhet som kunst: Om å lese Heidegger og Adorno”. In: Norsk Filosofisk Tidsskrift, 3-2011, pp. 225-237

Ahvenniemi, R. S.: “Hva er et tre? – Om Theodor W. Adorno, språk og natur”. In: Replikk, vol.30, 2010, pp. 19-27

OTHER WRITINGS:

Ahvenniemi, R.S.: “Lyd, stillhet og mellomrom. En konsertforelesning om det urovekkende”. In: Ballade, 24.6.2022
https://www.ballade.no/kunstmusikk/lyd-stillhet-og-mellomrom-en-konsertforelesning-om-det-urovekkende/

Ahvenniemi, R.S.: “Et musikkfilosofisk essay om fremmedgjøring – del 2”. In: Ballade, 5.7.2021
https://www.ballade.no/kunstmusikk/rebecka-ahvenniemi-et-musikkfilosofisk-essay-om-fremmedgjoring-del-2/

Ahvenniemi, R.S.: “Et musikkfilosofisk essay om fremmedgjøring – del 1”. In: Ballade, 2.7.2021
https://www.ballade.no/kunstmusikk/rebecka-ahvenniemi-et-musikkfilosofisk-essay-om-fremmedgjoring-del-1/

Ahvenniemi, R.S.: “You’re Beyoncé!” Interview by Ida Habbestad. In: Ballade, 2.5.2018
http://www.ballade.no/sak/youre-beyonce/

Ahvenniemi, R.S.: “Finnes det et ‘male gaze’ i musikken?” In: Ballade 21.11.2017
http://www.ballade.no/sak/finnes-det-et-male-gaze-i-musikken/

Ahvenniemi, R.S.: Valgstafett. In: Ballade, 8.9.2017
http://www.ballade.no/sak/jeg-savner-at-man-er-mer-kritisk-til-begrepsbruken-i-politisk-debatt/

Ahvenniemi, R.S.: “Bergensskolen – finnes den?” In: Hundre års utakt, Komponistforeningen, Grappa Musikkforlag AS, 2017

Ahvenniemi, R.S.: “Bergensskolen. Den stille og drøftende musikken.” In: Ballade, 22.4.2016, http://www.ballade.no/sak/bergensskolen-den-stille-og-droftende-musikken

Ahvenniemi, R.S.: “Le vin herbé – En flaskepost fra 1941”. In: Scenekunst, 25.2.2014, http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/review/?aid=4912

Ahvenniemi, R. S.: “Språk, stemme og kropp. Et essay om språkfilosofi og vokalmusikk, og hva som kan skje i møtet mellom dem”. In: Lydskrift, Sept-2013, http://lydskrift.no/source/rebecka-sofia-ahvenniemi

Ahvenniemi, R. S.: “Sannhet som kunst: En presentasjon av sannhetsbegrepene til Martin Heidegger og Theodor W. Adorno”. In: Årbok 2010. Bergensnettverket for kvinner i filosofi, 2011, pp. 29-44

Many of the writings can be downloaded at:
Academia