Writings

Ahvenniemi, R.S.: “Finnes det et ‘male gaze’ i musikken?” In: Ballade 21.11.2017
http://www.ballade.no/sak/finnes-det-et-male-gaze-i-musikken/ [21.2.2018]

Ahvenniemi, R.S.: Valgstafett. In: Ballade, 8.9.2017
http://www.ballade.no/sak/jeg-savner-at-man-er-mer-kritisk-til-begrepsbruken-i-politisk-debatt/ [14.9.2017]

Ahvenniemi, R.S.: “Bergensskolen – finnes den?” In: Hundre års utakt, Komponistforeningen, Grappa Musikkforlag AS, 2017

Ahvenniemi, R.S.: “Bergensskolen. Den stille og drøftende musikken.” In: Ballade, 22.4.2016, http://www.ballade.no/sak/bergensskolen-den-stille-og-droftende-musikken [21.11.2016]

Ahvenniemi, R.S.: “Composition in Essay Form. In Memory of Morten Eide Pedersen”. In: Studia Musicologica Norvegica, 1-2015, pp. 127-141

Ahvenniemi, R.S.: “Le vin herbé – En flaskepost fra 1941”. In: Scenekunst, 25.2.2014, http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/review/?aid=4912 [1.10.2014]

Ahvenniemi, R. S.: “Språk, stemme og kropp. Et essay om språkfilosofi og vokalmusikk, og hva som kan skje i møtet mellom dem”. In: Lydskrift, Sept-2013, http://lydskrift.no/source/rebecka-sofia-ahvenniemi [1.10.2014]

Ahvenniemi, R.S.: “Sannhet som kunst: Om å lese Heidegger og Adorno”. In: Norsk Filosofisk Tidsskrift, 3-2011, pp. 225-237

Ahvenniemi, R. S.: “Sannhet som kunst: En presentasjon av sannhetsbegrepene til Martin Heidegger og Theodor W. Adorno”. In: Årbok 2010. Bergensnettverket for kvinner i filosofi, 2011, pp. 29-44

Ahvenniemi, R. S.: “Hva er et tre? – Om Theodor W. Adorno, språk og natur”. In: Replikk, vol.30, 2010, pp. 19-27

 

Writings can be purchased at:
Academia